tisdag 21 januari 2014

Det som jag bävade mest för - folks kritik - Har inte nämvärt bekommit mig. Någon sade (R. Wikheim) att: " Den tavlan måste du slänga" . Då häpnade jag en smula. Men redan nästa dag såldes den tavlan. Alltså är en kritikers ord utan räckvidd. Märkligast är väl ändå att de som målar själva är sämst på att yttra sig. De om några borde inse känsligheten och ha lättast att ställa sig i konstnärens position. Men det är ju tämligen irrelevant. Det som står fast är att en och samma tavla kan vara ytterligt fascinerande och på samma gång intetsägande - för någon annan.

1 kommentar: